Odessa :: 离尻襦礓疣 杨犷脲忄 :: fotoclub.info
镱耢铗疱螯 磬 忮顸 疣
赅漯桊钼囗桢
麇痦-徨臌
    

桧纛痨圉

EXIF 溧眄

 • 澡痨 SONY - DSC-T100
 • 蔫圄疣沆 f/4.5
 • 蔓溴疰赅 10/6400
 • 左怦蜮栩咫铖螯 100
 • 灶牦耥铄 疣耨蝾龛 6 mm
 • 埋稃 16
 • ACD Systems Digital Imaging

戾耱 聱屐觇

 • 耱疣磬 雨疣桧
 • 泐痤 Odessa

铞屙赅 纛蝾

 • 耩邃龛 徉 1.00
 • 耋祆 徉腩 1
 • 怦邈 泐腩耦 1 [桧纛]

漯筱桢 纛蝾 噔蝾疣

疱觌囔

觐祆屙蜞痂


  纛蝾沭圄 铐豚轫

  项朦珙忄蝈腓 铐豚轫 (0):
  妙耱 铐豚轫: 5
  锑犟桁嚯铄 麒耠 镱朦珙忄蝈脲: 31 , 21.03.2011 20:27 | 锑犟桁嚯铄 麒耠 泐耱彘: 950 , 06.04.2016 00:54